Zasady gwarancj :
  • każdy wyrób -zakupiony przez konsumenta- posiada 24-to miesiączną gawarancję producenta z wyjątkiem baterii-akumulatorów na które obowiązuje 3 mc gwarancji.
  • przed dostarczeniem wadliwego produktu do producenta prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
  • wadliwy produkt należy dostarczyć do siedziby producenta na własny koszt.
  • podstawą do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jest nieuszkodzona plomba gwarancyjna producenta , przyklejona na reklamowanym produkcie.
  • do reklamowanego produktu należy dołączyć pisemną informację zawierającą opis stwierdzonej wady sprzętu.
  • maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych.
  • przesyłki wysłane na adres producenta za pobraniem - nie będą odbierane.
  • naprawy produktu wykonane w innych punktach serwisowych bądź samodzielnie przez Kupujacego - powodują utratę garancji.
  • nie przestrzeganie warunków niniejszej gwarancji może spowodować odmowę przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
© 2018 Vidiaq www.vidiaq.com.pl