Monitoring pyłu :
nv16Cp Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 .Dane i historia pomiarów dostępne przez Internet.Podświetlany wyświetlacz oled.
nv16Cp1 Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5.Pomiar temperatury,wilgotności,ciśnienia (opcja).Praca na zewnątrz budynków.Kondycjonowanie powietrza wlotowego.Dane i historia pomiarów dostępne przez Internet.
nv16Cp2 Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 .Pomiar temperatury,wilgotności,ciśnienia (opcja).Praca na zewnątrz budynków.Kondycjonowanie powietrza wlotowego.Duży wyświetlacz LED.Dane i historia pomiarów dostępne przez Internet.
© 2018 Vidiaq www.vidiaq.com.pl