Monitoring temperatury:

NV15HSDnet wbudowany telefon przemysłowy i LAN, 7 wejść , 6-wyjść ,raportowanie sms-em przekroczenia dolnej/górnej temperatury/wilgotności alarmowej , możliwość sprawdzenia temperatury/wilgotności w dowolnej chwili,raporty okresowe sms,zapis danych na karcie pamięci SD-zdalny odczyt katy przez www,funkcja termostatu.
NV15HSD wbudowany telefon przemysłowy , 7 wejść , 6-wyjść ,raportowanie sms-em przekroczenia dolnej/górnej temperatury/wilgotności alarmowej , możliwość sprawdzenia temperatury/wilgotności w dowolnej chwili,raporty okresowe sms,zapis danych na karcie pamięci SD-zdalny odczyt katy przez www,funkcja termostatu.
NV15H wbudowany telefon przemysłowy , 7 wejść , 6-wyjść ,raportowanie sms-em przekroczenia dolnej/górnej temperatury/wilgotności alarmowej , możliwość sprawdzenia temperatury/wilgotności w dowolnej chwili,raporty okresowe sms,funkcja termostatu.
nv16C bezprzewodowa czujka temperatury,wilgotności przeznaczona do pracy samodzielnej lub z bazą NV15XX_NET .
NV14T2 Zapis mierzonych danych na karcie SD,zdalny odczyt danych z SD na maila, pozostale cechy jak w module NV14T.
NV14T wbudowany telefon przemysłowy , 7 wejśc , 6 wyjść ,raportowanie sms-em przekroczenia dolnej/górnej temperatury alarmowej z 10 czujek temperatury, możliwość sprawdzenia temperatur w dowolnej chwili,zakres pomiarowy -55 C do 120 C ,raporty okresowe sms/mail,funkcja 5 kanałowego termostatu.
© 2016-2009 Vidiaq www.vidiaq.com.pl