Moduły NV3 / NV3F / NV3F2 :


Cechy modułu NV3F2:
 • powiadamianie o alarmie 32 osób
 • możliwość ustalenia które osoby ( wpisane na pozycji 1-4 oraz grupa osób 5-32(zbiorczo)) mają być powiadane o alarmie z danego wejścia.
 • sygnalizacja stanu wzbudzenia i zaniku wzbudzenia na każdym wejsciu
 • każde wejście o regulowanym czasie wyzwolenia od 0,1sek do 9999sek
 • jedno wejście impulsowe -zliczające z ustawianym czasem blokady po wystąpieniu alarmu ,zakres blokady =1-9999 sekund
 • pozostałe cechy jak w module NV3F i NV3
Cechy modułu NV3F:
 • Raporty okresowe sms-em lub sygnałem dzwonienia wysyłane na wskazany nr telefonu co 1-99min.(lub godz.) Parametry raportu ustawiane sms-em zabezpieczonym hasłem wysłanym do modułu.
 • 16 funkcji realizowanych sygnałem dzwonienia, programowanych z poziomu użytkownika- ZGŁOSZENIE PATENTOWE NR P 369038 np.1- dzwonienie do modułu powoduje przysłanie sms-a z raportem ,2 -uzbrajają alarm,3-załączają wysyłanie raportów okresowych ,4-moduł odbiera połączenie (podsłuch) lub 1-dzwonienie wstrzymuje wysyłanie raportów okresowych,2-dzwonienia generują sms-a z raportem itd. Użytkownik sam decyduje jakie funkcje będą wykonane w następstwie dzwonienia do modułu z uprawnionego telefonu.
 • 4 wyjścia przekaźnikowe-przełączające: 230V/7A -możliwe tryby pracy : mono lub bistabilny z regulowanym przez użytkownika czasem załączenia od 1 do 250 sek.
 • 4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu . Każde z wejść może pracować jako blokujące wszystkie wejścia o numerach większych lub równych numerowi wejścia wybranego jako blokujące. Blokowanie zwarciem lub rozwarciem do masy.
 • Możliwość podsłuchu -moduł odbiera połączenie przychodzace z uprawnionego telefonu .
 • Pozostałe cechy jak w modułe NV3 .
Cechy modułu NV3:
 • Moduł posiada certyfikat CE.
 • Powiadamianie użytkowników /max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu z jednoczesną identyfikacją wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) sygnałami dzwonienia .
 • Brak kosztów eksploatacyjnych - funkcja powiadomienia i zdalnego sterowania może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub wyjściami modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych.
 • Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./
 • Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam)-potwierdzenie sms-em lub clipem (konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego ) na wskazany w sms-sie nr telefonu .
 • Sterowanie: stanem wyjść , blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wszystkich wyjść i wejść , ilości wysłanych sms-ów w ciągu ostatniej godziny , stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe).
 • Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych , czas dzwonienia , ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), reakcja wyjścia na wzbudzenie wejścia /czy ma być załączone przy wzbudzeniu wejścia o tym samym numerze co wyjście/, wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + clip , sms ,clip)
 • Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci
 • Cztero-kanałowe zdalne sterowanie z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie wyjść./ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/
 • Wbudowany układ zasilania awaryjnego z bateri 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) clipem.
 • Proste i szybkie sterowanie urządzeniami na odległość za pomocą sygnałów dzwonienia : zidentyfikowanie stanu wyjścia trwa ok. 3 sekundy dla stanu 0FF i ok. 5 sek. dla stanu ON a rozkaz załączenia/wyłączenia wykonywany jest po 10 sek./inne rozwiązania nie mają tej cechy/ /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/
 • Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /
 • Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/
 • Łatwe testowanie poprawności działania modułu – wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.
 • 4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu - każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./Każde wejście może pracować jako wejście blokujace działanie wejść o numerach wyższych.
 • współpraca z tanimi (50-90zł) telefonami komórkowymi Nokia 5110 ,5130,5150,6110,6130,6150(lub 3330/3410 ale tu konieczność podlutowania 4 przewodów do zaciskow telefonu -bez jego rozbierania)
Co należy dokupić?
 • telefon wymieniony w opisie
 • kartę sim.
 • zasilacz +12V/1A

Dane techniczne zdalnego sterowania GSM NV3.0.pdf (19k)

© 2007 Vidiaq www.vidiaq.com.pl