Powiadomienia NV4P / NVP2 :


Cechy modułu NV4P2:
 • sygnalizacja stanu wzbudzenia i zaniku wzbudzenia na każdym wejsciu
 • każde wejście o regulowanym czasie wyzwolenia od 0,1sek do 9999sek
 • jedno wejście impulsowe -zliczające z ustawianym czasem blokady po wystąpieniu alarmu ,zakres blokady =1-9999 sekund
 • Programowanie : wpisanie z klawiatury telefonu 6 sms-ow do skrzynki nadawczej karty sim.
 • pozostałe cechy jak w module NV4P
Cechy modułu NV4P:
 • Moduł posiada certyfikat CE.
 • Powiadamianie użytkowników /max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu z jednoczesną identyfikacją wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) dzwonkami (sygnałami dzwonienia).
 • Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam)-potwierdzenie sms-em lub dzwonkiem (sygnałem dzwonienia ) na wskazany w sms-sie nr telefonu - konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego.
 • Możliwość podsłuchu -moduł odbiera połączenie przychodzace z uprawnionego telefonu
 • Sterowanie: blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wszystkich wejść , ilości sms-ów wysłanych w ciągu ostatniej godziny , stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe).
 • Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych , czas dzwonienia , ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + dwonek , sms ,dzwonek)
 • rak kosztów eksploatacyjnych – funkcja powiadomienia może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub pracą modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych.
 • Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć/.
 • Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci
 • Bezpłatne , proste i szybkie załączanie / wyłączanie powiadomienia - z uprawnionego telefonu komórkowego - z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie w jakim znajduje się powiadomienie (czy jest wyłączone / włączone)/ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/
 • Wbudowany układ zasilania awaryjnego z bateri 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) dzwonkiem . Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /
 • Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/
 • Łatwe testowanie poprawności działania modułu - wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.Dodatkowy bezpłatny test na żądanie - moduł oddzwaniania do uprawnionego użytkownika .
 • 4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu - każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./Każde wejście może pracować jako wejście blokujace działanie wejść o numerach wyższych.
 • współpraca z tanimi (50-90zł) telefonami komórkowymi Nokia 5110,5130,5150,6110,6130,6150,(lub 3330 /3410 lepszy wybór - ale tu wymagane podlutowanie 4 przewodów do telefonu bez jego rozbierania)
Co należy dokupić?
 • telefon wymieniony w opisie
 • kartę sim.
 • zasilacz +12V/1A

Dane techniczne zdalnego sterowania GSM NV4.0.pdf(19k)

© 2007 Vidiaq www.vidiaq.com.pl