Moduł NV5 :


 • Moduł posiada certyfikat CE.
 • Lokalizacja miejsca (nazwa miasta,wioski), w którym znajduje się moduł i telefon bez konieczności wykupywania takiej usługi u operatora - szczegóły w danych technicznych.
 • Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam)-potwierdzenie sms-em lub dzwonkiem (sygnałem dzwonienia ) na wskazany w sms-sie nr telefonu - konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego .
 • Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych, czas dzwonienia ,ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + dzwonek , sms ,dzwonek)
 • Sterowanie: stanem wyjścia , blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wyjścia i wszystkich wejść ,ilości wysłanych sms-ów w ciągu ostatniej godziny, stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe) oraz lokalizacja modułu odczytana z telefonu.
 • Powiadamianie użytkowników wpisanych w książkę telefoniczną komórki./max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu z jednoczesną identyfikacją wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) dzwonkami .
 • Brak kosztów eksploatacyjnych – funkcja powiadomienia i zdalnego sterowania może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub pracą modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych.
 • Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./
 • Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci
 • Zdalne sterowanie z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie wyjścia - /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/
 • Wbudowany układ zasilania awaryjnego z bateri 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) dzwonkiem.
 • Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /
 • Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/
 • Łatwe testowanie poprawności działania modułu - wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.
 • 4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu - każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./
 • współpraca z tanimi (50-90zł) telefonami komórkowymi Nokia 5110,5130,5150,6110,6130,6150,(lub 3330 /3410 lepszy wybór - ale tu wymagane podlutowanie 4 przewodów do telefonu bez jego rozbierania)
Co wchodzi w skład zestawu?
 • moduł z kablem do telefonu
 • drukowana instrukcja
 • gwarancja -sticker
Co należy dokupić?
 • telefon wymieniony w opisie
 • kartę sim.
 • zasilacz +12V/1A lub zapewnić zasilanie z auta.
 • czujki - o ile są wymagane

Dane techniczne zdalnego sterowania GSM NV5.0.pdf (19k)

© 2007 Vidiaq www.vidiaq.com.pl