Moduł NV6RS :

Przeznaczenie :
Moduł przeznaczony jest do pomiaru temperatury z 4 czujek temperatury DS18B20 oraz do sterowania złączaniem/wyłączaniem jego wyjść rozkazami z PC. Informacja o odczytanych temperaturach przekazywana jest na port USB (emulacja portu COM ) komputera.

Cechy modułu :
 • Moduł posiada certyfikat CE.
 • Pomiar temperatury z 4 czujek i przekazywanie wyników na port USB PC.
 • Złączanie/wyłączanie 4 wyjść modułu na rozkaz przesłany przez port USB z PC.
 • Sygnalizacja uszkodzenia lub braku czujki.
 • Temperatura podawana jest w dziesiatych częściach stopnia np. T(1)=218 co oznacza 21,6 stopnia C . Każda transmisja zakończona jest znakiem końca linii i znakiem nowego wiersza.

 • Przykładowa transmisja (0=wyjście wyłączone ,1=wyjście załączone):
 • OUT4321=0000
 • T(1)=215
 • T(2)=214
 • T(3)=224
 • T(4)=114
Co należy dokupić?
 • zasilacz +12V/1A

Dane techniczne zdalnego sterowania GSM NV6RS.pdf (19k)

Dane techniczne czujki temperatury DS18B20.pdf(273k)

© 2007 Vidiaq www.vidiaq.com.pl