Powiadomienia:

NV4P2 4 wejścia o regulowanym czasie wyzwolenia , ,jedno wejście impulsowe -zliczające z ustawianym czasem blokady, sygnalizacja stanu wzbudzenia i zaniku wzbudzenia na każdym wejściu do 4 osób ,podsłuch, informacja o zaniku zasilania
© 2018 Vidiaq www.vidiaq.com.pl