Powiadomienie-sterowanie :

NV14A wbudowany telefon przemysłowy,5 wejść cyfrowych ,2 wejścia analogowe 0-30V,6 wyjść 30V/0,2A,raporty okresowe sms/clip ,sygnalizacja zaniku zasilania, sygnalizacja stanu wzbudzenia i zaniku wzbudzenia na każdym wejściu,sprawdzanie stanu konta karty sim,funkcja Echo
NV14A2-powiadomienie do 50 osób(dla OSP),sterowanie sygnałem dzwonienia otwieraniem bramy przez 50 uprawnionych osób. wbudowany telefon przemysłowy,5 wejść cyfrowych ,2 wejścia analogowe 0-30V,6 wyjść 30V/0,2A,raporty okresowe sms/clip ,sygnalizacja zaniku zasilania, sygnalizacja stanu wzbudzenia i zaniku wzbudzenia na każdym wejściu,sprawdzanie stanu konta karty sim,funkcja Echo
© 2018 Vidiaq www.vidiaq.com.pl