Restartery:
NV14A 6 wyjśc tranzystorowych OC ,praca mono/bistabilna ustawiana dla każdego wyjścia osobno ,regulowany czas załączenia każdego wyjścia od 1-9999sek, informacja o zaniku zasilania sms/clip.
NV8.4NET Pingowanie 4-ech różnych adresów IP,automatyczny reset przy braku odpowiedzi,4 wyjścia przekaźnikowe-przełączające: 230V/7A.
© 2018 Vidiaq www.vidiaq.com.pl