Porównanie cech modułów :
XXX NV15HSDnet NV15HSD NV15H NV15A
LAN X - - -
MINISERWER X - - -
CZUJKA BEZPRZ. X - - -
SD X X - -
ZEGAR CZASU X X - -
PT100 X X X -
TEMPERATURA X X X -
WILGOTNOŚĆ X X X -
ŁADOWARKA AKU. X X X X
"X"=tak
"-" =nie
© 2011 Vidiaq www.vidiaq.com.pl